+45 47 17 72 00
Kontakt os

Bæredygtig strækfilmsvikling

Brug mindre plastikfilm

For at kunne transportere paller med gods sikkert, er det nødvendigt, at de er viklet ind med strækfilm, hvilket betyder, at der bruges plastik. Mængden af strækfilm kan dog reduceres ved forstrækning (op til 400%) eller ved vikling med tyndere film. Vikler du med forstræk, er filmen ‘strakt’, så der skal bruges mindre film. Dette holder den nødvendige brug af strækfilm på et lavt niveau.

Ved at investere i en strækfilmsvikler kan der spares endnu mere film. Strækfilmsvikleren vikler tæt og med forstræk, hvilket betyder, at der bruges mindre film end ved håndfilmvikling. I videoen til venstre kan du se, hvordan det fungerer.

Ergonomisk arbejde

Paller kan vikles manuelt ved hjælp af en filmdispenser og håndstrækfilm. Det kan lade sig gøre med et lille antal paller, der skal pakkes pr. dag. Hvis tallene bliver større, er det bedre at købe en strækfilmsvikler. Ved at pakke med en strækfilmsvikler kræves mindre fysisk arbejdskraft, hvilket er bedre for medarbejderen. Ved håndfilmvikling skal operatøren ofte bøje sig ned for at vikle pallens bund og overanstrenge sig for at pakke toppen af pallen. Disse gener fjernes ved vikling med en strækfilmsvikler.

Tidsbesparende

Vikling med en strækfilmsvikler giver endnu flere fordele med hensyn til filmbesparelse og ergonomi. Paller vikles generelt hurtigere end ved håndfilmvikling, og operatøren kan udføre en anden aktivitet, mens pallen vikles ind. Hvis du vil gå et skridt videre, kan en robotvikler være den ideelle løsning for dig. Denne vikler kan bruges fleksibelt, fordi den kan køres til det ønskede sted. Dette sparer endnu mere tid, fordi pallerne ikke længere skal bringes til strækfilmsvikleren.

Besparelse af omkostninger

Mange mennesker er ikke klar over, at der er forskellige måder at spare på omkostningerne i indpakningsprocessen. Som forklaret ovenfor kan dette gøres ved at bruge forstrukket film, arbejde mere ergonomisk (mindre sygefravær) og tidsbesparelsen ved vikling med en maskine. Ud over disse tre måder resulterer produktivitetsgevinsten også i omkostningsbesparelser. Du kan ganske enkelt vikle flere paller ind med en simpel maskine end i hånden. Med en fuldautomatisk strækfilmsvikler er det endda muligt at vikle 150 paller i timen.

Forebyggelse af skader

Transportskader er en kendt sag. Beskadigede produkter medfører høje omkostninger, da de skal repareres eller udskiftes og sendes igen. Undersøgelser viser, at 10-12 % af alle paller ikke er ordentligt sikret og stabiliseret, hvilket kan føre til beskadiget gods. Ved manuel indpakning vikles paller som regel dårligt ni ud af ti gange. Årsagen til dette er, at operatøren ikke stabiliserer den lave og høje del af pallen godt nok, fordi det er den vanskelige del at nå. Overlapning af filmen er også ofte utilstrækkelig. Ekstra overlap betyder, at man går oftere rundt om pallen, hvilket er belastende.

Ved at skabe stabile og sikre laster med strækfilmsvikling, suppleret med andre tiltag såsom omsnøring, er det muligt at reducere omkostningerne på grund af beskadigede produkter med op til 50 %.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase